KADİRLİ

Değerli Kadirlililer; Kadirli, Osmanlı döneminde Kars olarak bilinmekteydi. Ancak Doğu Anadolu’daki Kars’tan ayırmak üzere Maraş’a bağlı olduğunu ifade için Kars-ı Maraş tabiri kullanılmıştı. Dulkadiroğullarıyla ilgisinden dolayı da Kars-ı Zülkadriye olarak da anılmaktaydı. Maraş ve civarı 1085’ten itibaren Türklerin yerleştiği bir bölge oldu. Türkmenlerin Çukurova’ya yerleşmesi ise XIV. yüzyılın ortalarından itibaren gerçekleşti. 1337’de Zeyneddin Karaca adlı…

BOZKUYU KÖYÜ( YUKARI- AŞAĞI)

Türk Boy yapısında ikili teşkilat vardır. Aynı boyun ya da devletin yönetilmesini kolaylaştırmak amacıyla Kuzey- Güney,  Doğu- Batı ve Yukarı-Aşağı gibi yönler kullanılmıştır. Dolayısıyla Bozkuyu Köyü aynı aşiretin aradan bir sınır geçmesiyle -ki bu bir akan deredir- iki farklı alana yerleşmesiyle olmuştur. Bozkuyu Köyü dokuz Bozdoğan köylerinden biridir. Bozdoğanların Oğuzların IĞDIR boyundan geldiğini söyleyen de…

YUSUF İZZETTİN KÖYÜ

Yusufizzettin Köyünü kuran Cerid ve Tecirli aşiretleri, Dulkadir Türkmenlerini oluşturan boylardan ikisidir. Fırka-ı İslahiyede Köylere verilen isimler de dikkat çekicidir. Bu isimlerden dördü Fırka-i ıslahiyede görev almış olan Derviş Paşa, Cevdet Paşa, Adana Valisi Rıza Paşa, Yaver Paşa ve Yüzbaşı Şükrü Bey’e aittir. İzzeddin ismi Sultan Abddulmecit’in oğlu Şehzâde İzzeddin Efendi’nin adına ithafen koyulmuştur. 1866…

YOĞUNOLUK KÖYÜ

Yoğunoluk köyü kesin soy ağacı bilgileri bulunmamasına rağmen birçok göçe maruz kalmıştır. Köyü; Kılıçlar, Kehalar, Hatunoğlular, Serçeler, Güneceler, Tatarlar kurmuştur. Bu yaklaşık 250-300 yıllık Türk mezarlıklarından anlaşılmaktadır. Köy, ismini içme suyunun kaynağından almıştır. Köyün merkezine Katıralağı denilmektedir. Genelde köy bu isimle de söylenmektedir. Osmanlılar döneminde Ahmet Cevdet Paşa’nın Çukurova Bölgesindeki eşkiyalık faaliyetlerini bertaraf etmek için…