CIĞCIK KÖYÜ

Cığcık Köyü Dokuz Bozdoğan köylerinden en kalabalık olanıdır. Adı da bu nedenle yerel Türkçe ağızda kalabalık anlamına gelen CIĞCIK’tır. Bozdoğanların Oğuzların IĞDIR boyundan geldiğini söyleyen de vardır. Ancak genel kanı AVŞAR oldukları yönündedir. Dokuz Bozdoğan Köyleri Özbekistan’ın Doğusu Kazakistan’ın batısında bulunan Savran / Sağanak şehrinden gelmiştir. Aşiret Anadolu’ya önce Azerbaycan sonra Iğdır- Kars daha sonra…

AYDINLAR (ŞIHMEHMETLİ) KÖYÜ

Aydınlar Köyü’nün Kuzeyinde Hardallık, Güney Batısında Akova, Güneyinde Çınar, Doğusunda Halitağalar köyü bulunur. Köyün, Göçmenler Mahallesi, Ahmet Fakılar Mahallesi, Bahçeciler Mahallesi, Çıldırlar, Kartın ve Tüccar Mahalleleri vardır. Aydınlar Köyü birçok Türk oymağının yerleşim alanı olmuştur. Tarım ve Hayvancılığa uygun olması Kayseri, Sivas, Adana, Mersin yörelerinden göçmenlerin gelmelerine sebep olmuştur. Bölge 16. yy’dan itibaren cazibe merkezi…

MECİDİYE KÖYÜ

Kesikkeli’nin komşu köyü olan Mecidiye’nin eski adı ABİLİSLİ’dir. Abilis etimolojik sözlüğe göre yapabilmek, becerebilmek anlamındadır. Köy Avşarların ve Kırım Tatar Türklerinin ortak yaşadığı bir alandır.  Abilisli’deki Avşarlar Kesikkelideki Avşarlar gibi KOCANALLI Avşar oymağındandır. Mecidiye Köyündeki Avşarların geldiği yer genellikle Çörekdere’dir. Koca Nallı Avşarları Nadirşahın soyundan gelen 9 Avşar bölüğündendir. Genelde Pınarbaşı, Tomarza, Sarız ve Yalak’ta…

KESİKKELİ KÖYÜ

Ceyhan Nehri Kenarında bulunan Kesikkeli köyünün yerleşim tarihi çok eski olmasa da köyün bulunduğu bölge hatırı sayılır bir tarihe sahiptir. Tarihi Kesik Suyunun yukarısı demek olan KELİ kelimesinin birleşimiyle oluşmuştur. Adana Sancağına bağlı 9 kaza tespit edilmiştir. Bunlar; Adana, Yüreğir, Kınık, Ayas, Karaisalı, Sarıçam, Dündarlı, Hacılı ve Berendi kazalarıdır. Kınık Şehri’nin Köy ve Mezralarından; Toprakkale…

VAYVAYLI KÖYÜ

Ceyhan nehrinin Kadirli’ ye bakan tarafı Bozdoğan köyleri sayılır.  Sağ tarafta kalan köyler de Tecirli köyleridir. Bozdoğan aşireti Bozdoğanlılar Kadirli ilçesine bağlı dokuz köyde otururlar. Bir de Adana’ya bağlı yirmi köy kadar Bozdoğanlı vardır. Bunlara; ilk kütüğe, yani nüfusa yazılan aşiret bölümü olduğu için Kütük Bozdoğanı derler. Bozdoğan aşireti Rakka’da sürgündeyken, rivayete göre Bozdoğan Hacı…

AZAPLI KÖYÜ

Eski adı Avşar olan Azaplı’nın daha sonra adı değişmiştir. Çünkü Osmanlı Çukurova Aşiretlerinin gücünü yitirmesi amacıyla oymak ve boy adlarını, köy adı olarak kullanılmasını yasaklamıştır. 1928 kayıtlarına göre Azaplı geneli Avşar olan ağaçlı bataklık bir yerdir. Bazı yerlerde Ağaların yanında çalışanlar tarafından kurulduğu yazıyor. Burada bir ekleme yapmak isterim. Azap kelimesi Azab veya azap, Osmanlı…

KARAKÜTÜK KÖYÜ

19. yüzyılın sonlarında yaşayan bir eşkiyanın Osmanlı ile girdiği mücadele sonrasında kara bir kütüğün içine saklanarak jandarmalardan kurtulduğunu anlattığı bir öyküden ismini almaktadır. AVŞAR kültür gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır. Geleneklerine sahiptirler. Akrabalık bağları oldukça güçlüdür. Köyün karşısında Akarca Yaylası vardır. Kaynaklardan edindiğim birkaç bilgi vereyim. 1802 tarihinde Kars-ı Maraş sancağı Karamanlı yakasında Karakütük nam karyede…

GÖZTAŞI (NÜRFET) KÖYÜ

Eski Klikya Ermeni Krallığı sınırlarında olan Göztaşı köyünün eski adı Nürpet/Nürfet  Ermenice Norpert “Yenikale” demektir. Çukurova’dan Ermeni hakimiyetinin kalkmasından hemen sonra (1340-1375) Dulkadir Türkmenleri Nürpet’in de içinde bulunduğu bu alana yayılmıştır. 1564 yılına ait Osmanlı Belgesinde Köyün adı Nürpek olarak geçmekte ve Bu bölgeyi Oğuzların Bayındır boyundan olan Ağcaavculu oymağının kullandığı yazılmaktadır. Göztaşı köyü tamamıyla…

SOFULAR KÖYÜ

Sofular Kadirli’nin doğusunda olup Aslantaş Barajı’nın kıyısındadır. Batı kısmından Yaşkeçeli Deresi aktarmaktadır. Köyde son yıllarda Hititler dönemine ait yer altı zenginliklerine rastlanılmaktadır. Köyde Ahmetçeler, Enbiyalı, Sarıkahyalar, Yaşkeçeli, Eşeler, Kurtlar, Cırnazlı, Tapsızlar gibi mahalleler vardır. Osmanlı Devlet Arşivlerinde AŞİRET-İ SOFULAR (Sofular) عشيرت صوفيلر olarak adları sıklıkla geçer. (Kazâ (1863-1865) Adana → Adana Eyâleti (salnâme) Köy Kadirli…

KADİRLİ

Değerli Kadirlililer; Kadirli, Osmanlı döneminde Kars olarak bilinmekteydi. Ancak Doğu Anadolu’daki Kars’tan ayırmak üzere Maraş’a bağlı olduğunu ifade için Kars-ı Maraş tabiri kullanılmıştı. Dulkadiroğullarıyla ilgisinden dolayı da Kars-ı Zülkadriye olarak da anılmaktaydı. Maraş ve civarı 1085’ten itibaren Türklerin yerleştiği bir bölge oldu. Türkmenlerin Çukurova’ya yerleşmesi ise XIV. yüzyılın ortalarından itibaren gerçekleşti. 1337’de Zeyneddin Karaca adlı…