GADİRLİCE BİR HEYKA – MUHSİN ÖZKALE

Ehmet ağa ile Fadık bibi bir göz damda yaşıyorlardı. 10 çocukları olmuş, üçü mefat etmiş, yedisi amanatı gezdiriyordu. Damın duvarları kerpiç, sıvası topraktandı. Üstü akmasın diye hemite toprağı seriliydi. İçi kireç ile badanalanmıştı. Orta mağ sağlam olsun, dam kepmesin diye mazı ağacındandı. Evin bir köşesinde cağlak, bir köşesinde gusülhane (Banyo) bir köşesinde puvara vardı. Duvara…

ALİ KOCAMAN -AĞITLAR VE HİKAYELERİ

Hemşehrimiz Emekli Edebiyat öğretmeni Sayın Ali KOCAMAN; Yukarı Çukurova diye bilinen Kadirli ve Kozan yöresinde anaların, bacıların, kardeşlerin gözyaşlarına neden olan AĞITLAR ı kitaplaştırdı. Yöresel kültür ve edebiyat faaliyetlerine katkılarından dolayı kendisini kutluyor ve teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla Kadirlili.com

CERN’e ATANAN İLK TÜRK BİLİM KADINI KADİRLİLİ – Prof.Dr. Deniz SUNAR ÇERÇİ

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde (CERN) 2010 yılından beri aktif olarak görev alan Adıyaman Üniversitesi Fizik Bölümü Başkanı Kadirlili hemşehrimiz Prof. Dr. Deniz Sunar Çerçi, yöneticiliğe atanan ilk Türk bilim insanı oldu. Türk kadınını en güzel şekilde temsil eden değerli hemşehrimiz Çerçi ile gurur duyuyor, Kadirli adına tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Kadirlili.com

PROF.DR. MERYEM TUNCEL

HEMSEHRIMIZ PROF DR MERYEM TUNCEL ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ OLDU 14/8/2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Rektör Atamaları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ile Hemşehrimiz Teksas Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meryem TUNCEL Çukurova Üniversitesi Rektörü olarak atandı. Ülkemizi ve Türk Kadınını yurtdışında başarıyla temsil eden ve bizler için gurur vesilesi olan Hemşehrimiz Prof. Dr.…

ÇAYGEÇİT KÖYÜ

1522’de Osmanlılar Dulkadirli Beyliğini ortadan kaldırdılar. Kars-ı Zülkadiriye toprakları zamanla Sumbas ve Karamanlı olmak üzere iki bölgeye ayrılmıştır. Aralarında Savrun çayının sınır olduğu bu iki bölgeden Karamanlı’yı önce Latifoğulları sonra da Kerimoğulları yönetti. Sumbas bölgesini ise Gökvelioğulları kendilerine merkez yaparak idare ettiler. İki merkezden yönetilen Kars-ı Zülkadiriye 1865 Fırka-i Islahiye hareketi ile yeniden tek merkezden…

ERDOĞDU KÖYÜ

1934’te Kadirli’nin Ağmaşat (Akmaşat-Maşat Mezarlık demektir daha eski adı Ertuğrul’dur) köyüne kışlağa gelen Saçıkara aşiretinden yörükler köye zorunlu iskân edilirler. Erdoğdu Köyü Akmaşat’a bağlı bir mahalle iken daha sonra ayrı bir köy haline getirildi. 1930’lu yıllar Çukurova aşiretleri için de zor yıllardı. Bu nedenle Hükümet yeni bir iskan kanunu çıkartmak zorunda kaldı. 1934 tarihli İskân…

SARIDANİŞMENDLİ KÖYÜ

Cumhurbaşkanlığı arşivlerine göre, köyün adı Oğuz Boyunun Danişmentli Türkmenlerinin bir kolu olan “Sarı Danişmentli” cemaatinden geliyor. Köy Danişmentlilerin Avşar olan Gözeciyan Cemaatinden gelmektedir.[1] 17 ve 18. Yy’da Sarıdanışmanlı olarak geçen köyün adı Cumhuriyet döneminde “Sarıtanışmanlı” olarak kayda geçmiştir. Kelimenin anlamı; “bilgili, bilgi sahibi olan ve danışılan kişi” demektir. Türkiye’nin diğer yerlerine yayılan Danışmentli Türkleri “Karadanişmend”,…

TATARLI KÖYÜ

Tatar kelimesinin kökeni eski Türk dillerinde “diğer insanlar” anlamına gelir. Türk kaynaklarında ilk defa 8’inci yüzyılda Orhun Yazıtları’nda devlet ve boy ismi olarak geçmektedir (Dokuz Tatar, Otuz Tatar gibi). Osmanlı fermanlarında, Kırım Hanları için ilk defa 1696 yılında Tatar ifadesi geçmektedir. İslâm dünyasında ise, “Tatar” kelimesiyle kastedilen, “Moğol” halkıydı. Sözlü ya da yazılı kaynaklardan anlaşıldığı…