HALİTAĞALAR KÖYÜ

Halitağalar Köyü adını Avşar begelerinden kulaç kolluluğu ile maruf Halid ağadan alır. Halitağa Bozdoğan aşireti reisi Kerim Oğlu Abdi Bey’in kayınıdır. Çukurova‘da aşiret kavgaları sırasında 110 yaşında olduğu hâlde Çukurova’da Kadirli – Kars mıntıkasından Tevekli Höyük mevkiinde öldürülmüştür. Aşireti içerisinde nam salmış Kahraman bir adam olduğu yazılmıştır. Terkeşli Oğlu ismail Ağa’nın üzengi yoldaşı yani sadık…

HARKAÇTIĞI KÖYÜ

Harkaçtığı köyü, Yanıklar ve Dikirli adlarıyla iki bölümden oluşur. Köyün adı ARKIN AÇILDIĞI anlamına gelen bir kelimedir: Hark-açtığı.  Bazı kaynaklarda Harkaştığ olarakta geçmektedir. Nüfus olarak Yanıklar kısmı daha büyüktür. Köyün, çok eski bir mezarlığı bulunmaktadır. Köy 14. Yüzyıldan beri çeşitli Türk boylarının kışlağı haline gelmiştir.  Köye ilk yerleşen boy Avşarların Kiçi Paşa ve Tayyıblar cemaatleridir.…