NARLIKIŞLA KÖYÜ

NARLIKIŞLA Savrun çayı kenarında AVŞARLARIN NARLU oymağı tarafından kurulmuştur. Osmanlı belgelerinde Maraş ve Dulkadir bölgesinde bulunan bir oba olarak zikredilir. 16. YY Kaynaklarına göre Narlu Oymağı yazları Göksun’un Kuzeyini yaylak olarak, şu anda köyün bulunduğu Savrun kenarını ise Kışlak olarak kullanmaktaydı. Bu nedenle köye Narlı cemaatinden dolayı Narlıların Kışlağı denmiştir. Cemaatin bir kısmı Tokat Zile…

TAHTA KÖYÜ

Tahta Köyü adını Tahta çayından almaktadır. Pürçek, Merkez, Taraklık, İmirhan ve İnciğ mahallelerinden oluşur. Tahta Köyünün Merkez ve Mahallelerini Kuran Oğuz Türklerinin EYMÜR boyudur. Oğuz Kağan Destanı’na göre Oğuzların 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud’a göre Divân-ı Lügati’t-Türk’teki yirmi iki Oğuz bölüğünden on birincisi; “Eymür”lerdir. Bugün Anadolu’nun değişik yörelerindeki Eymir köyleri Alevi veya Sunni inançlara…