VAYVAYLI KÖYÜ

Ceyhan nehrinin Kadirli’ ye bakan tarafı Bozdoğan köyleri sayılır.  Sağ tarafta kalan köyler de Tecirli köyleridir. Bozdoğan aşireti Bozdoğanlılar Kadirli ilçesine bağlı dokuz köyde otururlar. Bir de Adana’ya bağlı yirmi köy kadar Bozdoğanlı vardır. Bunlara; ilk kütüğe, yani nüfusa yazılan aşiret bölümü olduğu için Kütük Bozdoğanı derler. Bozdoğan aşireti Rakka’da sürgündeyken, rivayete göre Bozdoğan Hacı…

AZAPLI KÖYÜ

Eski adı Avşar olan Azaplı’nın daha sonra adı değişmiştir. Çünkü Osmanlı Çukurova Aşiretlerinin gücünü yitirmesi amacıyla oymak ve boy adlarını, köy adı olarak kullanılmasını yasaklamıştır. 1928 kayıtlarına göre Azaplı geneli Avşar olan ağaçlı bataklık bir yerdir. Bazı yerlerde Ağaların yanında çalışanlar tarafından kurulduğu yazıyor. Burada bir ekleme yapmak isterim. Azap kelimesi Azab veya azap, Osmanlı…

KARAKÜTÜK KÖYÜ

19. yüzyılın sonlarında yaşayan bir eşkiyanın Osmanlı ile girdiği mücadele sonrasında kara bir kütüğün içine saklanarak jandarmalardan kurtulduğunu anlattığı bir öyküden ismini almaktadır. AVŞAR kültür gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır. Geleneklerine sahiptirler. Akrabalık bağları oldukça güçlüdür. Köyün karşısında Akarca Yaylası vardır. Kaynaklardan edindiğim birkaç bilgi vereyim. 1802 tarihinde Kars-ı Maraş sancağı Karamanlı yakasında Karakütük nam karyede…

GÖZTAŞI (NÜRFET) KÖYÜ

Eski Klikya Ermeni Krallığı sınırlarında olan Göztaşı köyünün eski adı Nürpet/Nürfet  Ermenice Norpert “Yenikale” demektir. Çukurova’dan Ermeni hakimiyetinin kalkmasından hemen sonra (1340-1375) Dulkadir Türkmenleri Nürpet’in de içinde bulunduğu bu alana yayılmıştır. 1564 yılına ait Osmanlı Belgesinde Köyün adı Nürpek olarak geçmekte ve Bu bölgeyi Oğuzların Bayındır boyundan olan Ağcaavculu oymağının kullandığı yazılmaktadır. Göztaşı köyü tamamıyla…

SOFULAR KÖYÜ

Sofular Kadirli’nin doğusunda olup Aslantaş Barajı’nın kıyısındadır. Batı kısmından Yaşkeçeli Deresi aktarmaktadır. Köyde son yıllarda Hititler dönemine ait yer altı zenginliklerine rastlanılmaktadır. Köyde Ahmetçeler, Enbiyalı, Sarıkahyalar, Yaşkeçeli, Eşeler, Kurtlar, Cırnazlı, Tapsızlar gibi mahalleler vardır. Osmanlı Devlet Arşivlerinde AŞİRET-İ SOFULAR (Sofular) عشيرت صوفيلر olarak adları sıklıkla geçer. (Kazâ (1863-1865) Adana → Adana Eyâleti (salnâme) Köy Kadirli…