GADİRLİCE BİR HEYKA – MUHSİN ÖZKALE

Ehmet ağa ile Fadık bibi bir göz damda yaşıyorlardı. 10 çocukları olmuş, üçü mefat etmiş, yedisi amanatı gezdiriyordu. Damın duvarları kerpiç, sıvası topraktandı. Üstü akmasın diye hemite toprağı seriliydi. İçi kireç ile badanalanmıştı. Orta mağ sağlam olsun, dam kepmesin diye mazı ağacındandı. Evin bir köşesinde cağlak, bir köşesinde gusülhane (Banyo) bir köşesinde puvara vardı. Duvara…