KARABACAK KÖYÜ

Bozulus’un Dulkadirli koluna bağlı aşiretler: Defterde bu gurubun birinci aşireti Cirit Sultan Hacılı’dır. Sonra Kurt Mihmatlu, Dokuz Kavurgalu, Mamalu, Kişne, Akçalı boyları zikrediliyor. Dulkadirlilerin en önemli obalarından Kavurgalu oymağının Anadolu’daki ana boyu muhtelif kollar halinde Maraş, Kadirli ve Yeni-il’de yaşamakta idi. Karabacak köyünü kuran Avşarlar Kavurgalu oymağıdır. Bu oymak içerisinde Avcılı cemaati, Aydınlı Cemaati, Ayranculu…

DURMUŞSOFULAR KÖYÜ

Durmuşsofular Kadirli’nin doğusunda olup Sofular Köyünün Kuzeyinde Aslantaş Barajı’nın kıyısındadır. Çevresinde Şirlegen (Farsça Arslanların yıkandığı, yattığı yer demektir) deresi, Yaşkeçeli Deresi ve Batı deresi akmaktadır. Sofular ve Durmuşsofuları içine alan bölgede son yıllarda Hititler dönemine ait yer altı zenginliklerine rastlanılmaktadır. Bu iki köy Şirleğen Mezarlığını ortak kullanmaktadır. Bu durum eskiden birlikte yaşanıldığını da kanıtlamaktadır. Rivayete…